Verze

Pro zobrazení podrobností klikněte na název verze

Swim Meet Manager 2.8

22. dubna 2019
 • New: Do limitu pro přihlášky do disciplíny přidána možnost rozlosovat kategorie do rozplaveb. Pouze pro normální rozlosování
 • New: Přidána možnost odhlášení přihlášky bez jejího smazání
 • New: Možnost manuálně nastavit číslo rozplavby
 • New: Editace disciplíny dvojklikem
 • New: Při přímém tisku se posílá výstup přímo na tiskárnu
 • New: Přidány bodové tabulky FINA 2018
 • Change: Upgrade na novější verzi .NET Framework 4.6.2
 • Change: Načtení odhlášek z txt z webu neprovádí smazání ale odhlášení přihlášek
 • Change: Okno s online výsledky předěláno na tmavý motiv pro lepší čtení
 • Change: Odstraněna funkce pro rozlosování kategorie pouze do finále A
 • Change: Netisknou se přihlášky a výsledky prázdných klubů
 • Bugfix: Opraveno zarovnání tisku dvou textů vedle sebe
 • Bugfix: Opravena možnost změny klubu závodníka
 • Bugfix: Opraveno "zmenšování" dialogových oken
 • Bugfix: Opraveno zobrazování kategorí u štafet
 • Bugfix: Lenex - Opraveno načítání finálových disciplín
 • Bugfix: Opraveno zaokrouhlování FINA bodů
 • Bugfix: Opraven tisk masters bodů na diplomech

Swim Meet Manager 2.7

27. října 2018
 • New: Přidána možnost přímého tisku PDF na zvolenou tiskárnu z formuláře tisku
 • New: Kategorie podle věku - možno použít pro věkové součty u štafet masters závodů
 • New: Nový formát pro uložení/načtení celého nastavení tisku do/ze souboru
 • New: Nový export pro web IS ČSPS
 • New: Možnost importovat číselník klubů z formátu IS ČSPS
 • New: Import odhlášek závodníků z formátu IS ČSPS
 • New: Načítání online výsledků ze SwimTime ze sériového portu
 • New: Lenex - Export/import disciplín pro ploutvové plavání
 • Change: Upraven formát .cxt souboru
 • Change: Ukládání do .cpt souboru již není možné
 • Change: Počítání startovného - nepřijatí závodníci se počítají pouze pokud není použita volba "Pouze přijaté"
 • Change: Pro nepodporované Windows (XP, Vista a 8.0) se zobrazí upozornění na konec podpory (nebude možné update na další verzi)
 • Bugfix: Opraveno nastavení velikosti panelů na hlavních záložkách při změně DPI
 • Bugfix: Opraveno načítání přihlášek z txt podle jména, ročníku a klubu závodníka
 • Bugfix: U tisku diplomů štafet opravena možnost tisknout jména závodníků
 • Bugfix: Opraveno ukládání nastavení tisku u disciplín
 • Bugfix: Tisk výsledků klubu - opraveno seřazení klubů podle názvu
 • Bugfix: Export na web - opraveno nastavení ID závodu v hlavičce
 • Bugfix: Export na web - opraveno exportování neodplavaných disciplín
 • Bugfix: Bodování jednotlivci - opraveno počítání bodů při nastavení omezení disciplín a počtu výkonů
 • Hotfix 1 (2.7.0.1):
 • Bugfix: Opravena chyba načítání ID závodníků z nového formátu .cxt
 • Hotfix 2 (2.7.0.2):
 • Bugfix: Opravena validace ročníku při vytváření kategorie
 • Bugfix: Opraven výběr plaveckých způsobů při zadávání nových disciplín
 • Bugfix: Opraveno ruční zadávání mezičasů
 • Bugfix: Opraveno počítání orientačních mezičasů podle nastavení disciplíny
 • Hotfix 3 (2.7.0.3):
 • Bugfix: Při importu z Lenex je možné načítat i kluby bez zadané zkratky
 • Bugfix: Tisk do PDF - text se tiskne přes obrázky
 • Bugfix: Formulář disciplíny - Opraveno automatické nastavování názvu disciplíny při editaci
 • Bugfix: Online načítání výsledků - nenačítají se chybné mezičasy
 • Bugfix: Export do .txt pro omegu - opraven formát souboru
 • Bugfix: Formulář disciplíny - opraveno nastavení zdrojové disciplíny u semifinále/finále
 • Bugfix: Bodování FINA2015 - Opraveno bodování na 100m M ženy
 • Bugfix: Opraveno načítání FINA tabulek ze souboru
 • Bugfix: Opraveno pořadí kurzoru na formulářích pro přidání kategorie, půldne, klubu a závodníka

Swim Meet Manager 2.6

30. dubna 2018
 • New: Nové nastavení tisku
 • New: Podlední nastavení tisku u výsledků a rozlosování se ukládá do paměti
 • New: Upraven vzhled okna pro zobrazení okna s online výsledky
 • New: Export výsledků klubů do excelu
 • Change: Tisk nově generuje pouze PDF
 • Change: Ruční měření se zaznamenává na setiny
 • Change: U masters závodů se výsledky řadí podle masters bodů
 • Change: Upraveny omezení pro DEMO verzi
 • Change: Formulář pro tisk přihlášek - v seznamu klubů se zobrazí všechny kluby kde jsou nějací závodníci
 • Bugfix: Opraven tisk mezičasů výsledků u štafet při tisku bez kategorie
 • Bugfix: Oprava chyby tisku výsledků při odebrání přihlášky diskvalifikovaného závodníka
 • Bugfix: Tisk výsledků klubů - nepočítá se procentuální zlepšení bez přihlášeného času
 • Bugfix: Oprava lokalizace při vytváření názvu disciplín
 • Bugfix: Ukládání zdrojové disciplíny pro finálové disciplíny
 • Bugfix: Opraven tisk výsledků kategore podle ročníku
 • Bugfix: Do bodových výsledků klubů se nepočítají diskvalifikované štafety
 • Bugfix: Opraveno nastavování kategorie u nastavení bodování jednotlivců
 • Bugfix: Opraveno zobrazování pořadí rozplaveb disciplíny
 • Bugfix: Tisk výsledků - netisknou se prázdné kategorie
 • Bugfix: Opraveno rozlosování FINA rozplaveb
 • Hotfix 1 (2.6.0.1):
 • Bugfix: Tisk přihlášek klubů - tiskne i nepřijaté závodníky
 • Bugfix: Opraven tisk rozlosování štafet
 • Bugfix: Opraveno odmazávání věkových kategorií z disciplín
 • Bugfix: Nastavení tisku - opraveno ukládání nastavení přihlášek klubů
 • Hotfix 2 (2.6.0.2):
 • Bugfix: Opraveno pomalé načítání závodu
 • Bugfix: Opraveno zobrazování novinek pro hotfix verze
 • Bugfix: Opraveno přesouvání disciplín v půldnu
 • Bugfix: Opravena změna půldnu disciplíny
 • Bugfix: V online výsledcích se nezvýrazňuje vybraný řádek
 • Bugfix: Opraveno nastavení formátu textu v nastavení diplomů
 • Bugfix: Opraveno zarovnání textu pro tisk
 • Bugfix: Zakázáno nastavení stylu písma
 • Bugfix: Opraveno stahování aktualizace

Swim Meet Manager 2.5

21. května 2017
 • New: Export výsledků klubů do excelu
 • New: Lokalizace tisku
 • New: Export bodování družstev do csv souboru
 • New: Tisk přihlášek disciplíny - přidán sloupec přijato
 • Change: Formulář pro tisk přihlášek - v seznamu klubů se zobrazí všechny kluby kde jsou nějací závodníci
 • Change: Tisk přihlášek klubů - jsou označeni závodníci mimo soutěž
 • Change: Formulář pro přidání štafety - kluby jsou v seznamu seřazeny podle zkratky
 • Change: Export na web - U mix štafet se neexportuje výkon prvního závodníka
 • Change: Export na web - U PZ se exportuje pouze mezičas po M
 • Bugfix: Opraveno rozlosování FINA rozplaveb
 • Bugfix: Smazání klubu odebere i jeho přihlášené štafety
 • Bugfix: Tisk startovních lístků - Pro třídění Dráha-Disciplína-Rozplavba opraveno oddělení stránek po disciplíně
 • Bugfix: Tisk rozlosování - opraveno pořadí náhradníků
 • Bugfix: Změna pořadí rozplaveb v disciplíně - opraven přesun rozplavby
 • Bugfix: Opravena možnost "Rozlosovat jako" v záložce rozlosování
 • Bugfix: Tisk programu disciplín - opraven tisk na více stránek

Swim Meet Manager 2.4

14. února 2017
 • New: Export počtů přihlášek do excelu
 • New: Možnost změny pořadí kategorie
 • New: Načítání výsledků z formátu programu Quantum
 • Change: Tisk výsledků - závodníci mimo soutěž mají místo umístění zkratku MS
 • Bugfix: Načítání výsledků z .dat souborů - opraven formát cesty k souboru
 • Bugfix: Tisk výsledků - u odstupu se při ručním měření tisknou pouze desetiny
 • Bugfix: Export výsledků do Lenex - doplněn povinný atribut resultid
 • Hotfix 1 (2.4.0.1):
 • Bugfix: Opraveno manuální přidávání závodníků do klubu
 • Hotfix 2 (2.4.0.2):
 • Bugfix: Manuální přidávání půldne a disciplíny - opraveno zobrazování duplicit
 • Bugfix: opraveno to načítání mezičasů na 50m z Quantumu
 • Hotfix 3 (2.4.0.3):
 • New: Načítání závodu ze souboru - načítání probíhá na pozadí, aby nedošlo k zatuhnutí obrazovky
 • Change: Bodování družstev - body podle umístění se počítají podle nastavení disciplíny (dříve se nebralo ohled na kategorie)
 • Bugfix: Bodování individuální a družstva - opravena úprava nastavení
 • Hotfix 4 (2.4.0.4):
 • Bugfix: FINA rozlosování - opraveno rozlosování do olympijských rozplaveb

Swim Meet Manager 2.3.1

11. září 2016
 • New: Typ závodu Ploutvové plavání - tato volba přepne seznam disciplín a tratí na ploutvové plavání
 • New: Okno s online výsledky z omegy - doplněn orientační online čas
 • New: Okno s online výsledky z omegy - přidáno nastavení umístění časomíry
 • New: U nových licencí se zadává do programu pouze ID licence

Swim Meet Manager 2.3

13. ledna 2016
 • New: Tisk výsledků - možnost seřazení podle masters bodů
 • New: Tisk programu disciplín - přsány sloupce: Počet rozplaveb, Počet náhradníků, Typ losování
 • New: Tisk výsledků - přsána možnost tisknout průběžné pořadí závodníka u mezičasů
 • New: Export rozlosování pro program Quantum
 • New: Export výsledků do excelu
 • New: Přímá komunikace s omegou přes seriový port (GP output protokol)
 • New: Bodové tabulky FINA 2015
 • Change: Tisk výsledků - mezičasy se tisknou ve sloupcích zarovnané pod sebou
 • Change: Startovné klubů - ukládá se v souboru se závodem
 • Change: Přsávání štafet - předvyplní se jméno klubu do názvu štafety
 • Change: Upraven vzhled formuláře pro disciplínu
 • Change: U disciplíny se nastavuje jakým způsobem se budou vyhodnocovat výsledky
 • Change: Odstraněna možnost tisknout rekordy vedle loga závodu
 • Change: Nastavení tisku - možné nastavit vzhled stránek pro tisk výsledků a rozlosování v obecném nastavení tisku
 • Change: Zrušení rozlosování - u finálových disciplín odstraní všechny náhradníky
 • Bugfix: Netiskne diplomy diskvalifikovaných závodníků
 • Bugfix: Opraven tisk výsledků závodníků se stejným časem - špatné řezení na více stran
 • Bugfix: Načítání přihlášek z webu - nemění se velikost písma u jména závodníka (pouze u příjmení)
 • Bugfix: Načítání regionu z číselníku klubů
 • Bugfix: Nastavení tisku - sjednoceno pozicování obrázků a textů
 • Bugfix: Opraveno odhlašování z finále v záložce výsledky
 • Hotfix 1 (2.3.0.1):
 • Bugfix: Opravena chyba při tisku štafetových disciplín
 • Bugfix: Opraveno načítání časů menších než 1 minuta (začínajících dvojtečkou)
 • Hotfix 2 (2.3.0.2):
 • Bugfix: Opraven výpočet bodových výkonů družstev

Swim Meet Manager 2.2.3

1. listopadu 2015
 • New: Zobrazování verze programu v názvu okna programu
 • New: Zobrazování názvu závodu v názvu okna programu
 • New: Možnost aktivovat bodování masters (verze 2014) (tiskne se ve výsledcích)
 • New: Export programu disciplín pro poloautomatickou časomíru (program Plav09)
 • New: Formulář disciplíny - u disciplín s rozlosování FINA lze změnit počet olympijských rozplaveb
 • Change: Lenex export - město konání závodu je povinné
 • Change: Smíšené disciplíny (muži a ženy plavou dohromady) bez kategorie se označují jako Mix (dříve Open)
 • Change: Výběrový seznam klubů u tiskových dialogů - před název klubu přsána zkratka
 • Change: Tisk přihlášek a výsledků klubů - k názvu klubu přsána zkratka
 • Bugfix: Lenex export - opraven název státu
 • Bugfix: Odhlášení závodníka z finále - byl problém při přelosování disciplíny
 • Bugfix: Tisk startovních lístků - opraven tisk u disciplín s náhradníky
 • Bugfix: Náhled tisku - zprovozněno tlačítko pro tisk

Swim Meet Manager 2.2.2

15. září 2015
 • New: Úprava pro letní MČR - Losování závodníků do finále podle regionu (státu)
 • New: Do nastavení tisku diplomu přsáno nastavení tisku štafety
 • New: Do záložky Výsledky přsán do seznamu výsledků checkbox pro odhlášení závodníka z finále
 • New: Do tisku přihlášených klubů přsán volitelný sloupec Region
 • New: Import/Export seznamu rozhodčích z/do csv souboru
 • New: Export na web - možnost označit družstva podle regionu
 • New: Záložka rozlosování - přsána možnost hromadného nastavené disciplín jako odplavaných
 • Change: Automatické předvyplňování formuláře pro přsávání kategorie z předchozí kategorie
 • Change: Přsána možnost vybrat automaticky všechny kategorie při vytváření disciplíny
 • Change: Umožněna změna velikosti oken u Rekordy, Diskvalifikace a Číselníky->Seznam klubů
 • Change: Tisk výsledků podle klubů - zvětšen mezera mezi závodníky na stránce
 • Bugfix: Export výsledků do Lenex - doplněn povinný atribut Version
 • Bugfix: Export výsledků pro web - opraven název klubu u prvního závodníka ve štafetě
 • Bugfix: Opraveno autooznačování disciplín jako odplavaných

Swim Meet Manager 2.2.1

25. května 2015
 • New:Ke klubu přsán atribut "Region"
 • New:Kategorie - přsán atribut "Region" pro tisk výsledků podle regionů
 • New:Poplatek za přihlášku osoby
 • New:Ruční zadávání mezičasu - přsány klávesové zkratky pro přesun na dalšího (Ctrl+Down) a předchozího (Ctrl+Up) závodníka v rozplavbě
 • New:Ruční zadávání mezičasu - přsány klávesové zkratky pro přesun na prvního (Ctrl+Home) a posledního (Ctrl+End) závodníka v rozplavbě
 • New:Ruční zadávání mezičasu - do nastavení programu přsána možnost přeskakování na další rozplavbu po zadání posledního mezičasu
 • New:Tisk startovních lístků - nová možnost setřídění lístků podle dráhy (pro časoměřiče)
 • New:Doplněny klávesové zkratky do všech panelů v hlavních záložkách
 • New:Přsána možnost tisku startovních lístků na celou šířku stránky
 • New:V detailu rozplavby u výsledků se zobrazuje umístění závodníka v rozplavbě
 • New:Tlačítko pro kopírování tabulky výsledných bodových výkonů jednotlivců a družstev do excelu
 • New:Dialog pro zobrazení nových funkcí
 • New:Ruční zadávání mezičasu - přsána klávesová zkrazka (Tab) pro přechod na další mezičas
 • New:Přsána možnost dohlášení libovolného závodníka do vybrané dráhy
 • Change:Tisk výsledků - u prvního závodníka se netiskne odstup
 • Change:Ruční zadávání mezičasu - u posledního mezičasu se šipkou dolů přesune na dalšího závodníka v rozplavbě
 • Change:Ruční zadávání mezičasu - u prvního mezičasu (výsledného času) se šipkou nahoru přesune na dalšího závodníka v rozplavbě
 • Change:Načítání přihlášek z txt - přsána kontrola, zda odpovídá plavecký způsob a trať disciplíny
 • Change:Bodování družstev podle umístění - umístění závodníků se určuje podle kategorie v disciplíně
 • Change:Odstup od prvního závodníka se tiskne i s minutama
 • Change:Finálové disciplíny se losují obráceně - nejrychlejší rozplavba je první
 • Change:Změněny výchozí názvy rozplaveb u semifinálových a finálových disciplín
 • Change:Tisk rozlosování do dvou sloupců - jednotlivé rozplavby se tisknou z leva do prava
 • Change:Tisk rozlosování do dvou sloupců - povolena možnost neoddělovat stránky
 • Change:Snížena minimální velikost záhlaví a zápatí u tisku na 20
 • Change:Tisk programu disciplín - sloupce se roztáhnou na celou stránku
 • Bugfix:Načítání výsledků z .dat souboru - opraveno načítání finálových disciplín
 • Bugfix:Export výsledků do lxf - odstraněny problematické znaky ze začátku souboru
 • Bugfix:Opravena chyba u tisku bodových výkonů družstev bez zaplavaných výsledků
 • Bugfix:Opraven tisk textu v zápatí dokumentu
 • Hotfix 1 (2.2.1.1):
 • Bugfix:Načítání přihlášek - opraveno načítání disciplíny
 • Bugfix:Export do statistiky - u prvního závodníka ve štafetě se vyplňuje zkratka klubu
 • Bugfix:Tisk rozlosování - při tisku do jednoho sloupce se roztáhne na celou stránku
 • Hotfix 2 (2.2.1.2):
 • Bugfix:Číselník klubů - ukládá se region klubu
 • Bugfix:Seznam zkratek států - vyměměn formát ISO za třípísmenný formát mezinárodního olympijského výboru

Swim Meet Manager 2.2

4. dubna 2015
 • New: Vytvoření závodu z Lenex výsledků
 • New: Paměť na poslední vybraný půlden u tisku přihlášek, startovních lístků, rozlosování a výsledků
 • New: Přsána možnost tisknout rekordy disciplíny pod název disciplíny. Dá se nastavit pro každou disciplínu nebo hromadně při tisku
 • New: Export do statistiky - výběr klubů pro export
 • New: Tisk rozlosování pro vybranou dráhu (pro časoměřiče)
 • New: Rekordy pro mix disciplíny (muži a ženy dohromady)
 • New: Tisk výsledků - diskvalifikace jsou odděleny čarou
 • Change: Tisk bodového pořadí družstev - primární bodování tiskne tučným písmem
 • Change: Upraveny výchozí názvy exportovaných souborů
 • Bugfix: Opraveno počítání bodů družstev u štafet při bodování podle umístění
 • Bugfix: Export výsledků do DB ČSPS - U polohové štafety opraven první zaplavaný úsek na znak
 • Bugfix: Opraven výběr kategorií při editaci "Bodování družstev" (u žen a mix se při editaci nevyplnily uložené kategorie)
 • Bugfix: Export rozlosování pro online - náhradníci se řadí na konec
 • Bugfix: Tisk rekordů - pokud je více držitelů rekordu, tiskne všechny
 • Bugfix: Tisk rozlosování a výsledků - odstraněn duplicitní nadpis disciplíny při tisku bez oddělování stran

Swim Meet Manager 2.1.5

1. března 2015
 • New: Do nastavení tisku diplomů přsána možnost tisknout Fina body
 • New: Přsána možnost tisknout počet dosažených bodů u tisku výsledků podle klubu
 • New: Přsána tlačítka pro posouvání pořadí rozhodčích
 • New: Tisk výsledků klubů - přsána možnost tisknout štafety klubu
 • New: Export přihlášených klubů do csv
 • New: Přsána možnost nastavení nadpisu u tisku bodových výkonů jednotlivců i družstev
 • New: Upozornění na shodu času v rozplavbě při ručním měření
 • New: Možnost přsání statického textu do nastavení tiskových šablon
 • New: Nastavení tisku - U nastavení obrázku a textu přsána pozice X a Y na stránce
 • New: Dopočítávání času startu disciplíny podle nejpomalejšího času v rozplavbě (tiskne se v programu disciplín)
 • New: Do programu disciplín lze přsat pauzu (vyhlašování, atp.)
 • New: Do číselníků přsán formulář pro úpravu vlastních plaveckých způsobů
 • New: Do číselníků přsán formulář pro úpravu vlastních plaveckých tratí
 • Change: Tlačítko MS (přihláška mimo soutěž) povoleno v záložkách Přihlášky, Rozlosování i Výsledky
 • Bugfix: Formulář pro přsání vlastní tratě - opravena možnost vytvoření vlastní štafetové tratě
 • Bugfix: Opraveno načítání výsledků (*.dat) z omegy pokud nemá disciplína věkové kategorie (místo ročníku OD je řetězec 0000)
 • Bugfix: Opraveno tlačítko Konec v hlavním menu

Swim Meet Manager 2.1.4

31. ledna 2015
 • New: Otevření souboru s výsledky rozplavby (*.dat) přímo z programu (Záložka výsledky -> Panel Rozplavby -> Otevřít soubor)
 • New: Upozornění na shodu času na posledním postupovém místě při rozlosování disciplíny
 • New: Import / export seznamu diskvalifikací z / do csv souboru
 • New: Import přihlášek z TXT - vypsání chybových řádků při načítání přihlášek
 • New: Zobrazení release notes při detekci nové verze
 • New: Nastavení tisku - přsáno tlačítko pro vrácení vzhledu stránky na defaultní
 • New: Záložka rozlosování - přsáno tlačítko pro označení všech disciplín pro rozlosování
 • Change: Formulář štafety - v seznamu závodníků se nezobrazují závodníci, kteří jsou již v jiné štafetě
 • Change: Tisk přihlášek podle oddílu - netiskne oddíly, které nemají žádné přihlášky
 • Change: Export programu disciplín - U kategorie uveden jen její název (odstraněna její zkratka)
 • Change: Tisk rozlosování - rozplavba se nedělí na více stránek
 • Bugfix: Odstraněn problém s označováním disciplín v rozlosování (poslední vybraná disciplína se někdy nerozlosovala)
 • Bugfix: Opraveno uložení času půldne a rozlosování při vytváření a editaci
 • Bugfix: Systém si zapamatuje cestu k souboru po prvním uložení závodu
 • Bugfix: Opravena aktualizace na 32 bitových systémech
 • Bugfix: Tisk startovních lístků - odstraněn duplicitní mezičas na 1500m při mezičasech po 100m
 • Bugfix: Import přihlášek z TXT - zakázán import přihlášek do finále, semifinále a štafet
 • Bugfix: Opraveno načítání závodníků do smíšených štafet
 • Bugfix: Nastavení bodování družstev - v seznamu disciplín se nezobrazovaly štafety
 • Bugfix: Export výsledků pro ČSPS - Doplněn výkon prvního závodníka ve štafetě

Swim Meet Manager 2.1.3

3. ledna 2015
 • New: Možnost konfigurace sloupců pro tisk seznamu rozhodčích
 • New: Tisk přihlášených klubů - přsána možnost tisknout informace o klubu
 • New: Přsána možnost importu / exportu Lenex formátu z / do komprimovaného souboru *.lxf
 • New: Ukládání závodu do komprimovaného souboru (řádové snížení velikosti souboru)
 • New: Štafety mimo soutěž
 • New: Přsán číselník klubů
 • New: Import a export číselníku klubů z / do *.csv souboru
 • New: Načtení informací o přihlášených klubech z číselníku
 • New: Nastavení tisku počtu závodníků a přihlášek
 • New: K programu přiložen manuál v PDF formátu
 • New: Doplněny bodové tabulky Fina 2014
 • New: Přsány bodové tabulky Fina 2014 pro ligu - štafety mají stejný base time jako indivsuální disciplíny (4x100PZ = 400PZ …)
 • Change: Změněn tisk zkratky rekordu u výsledků na tisk libovolné poznámky
 • Change: Změněna defaultní přípona pro soubor se závodem (*.cxt - komprimovaná verze, *.cpt - nekomprimovaná verze)
 • Change: Ruční zadávání mezičasů - Po stisknutí klávesy Enter u poslední dráhy v rozplavbě se přejde na první dráhu v rozplavbě
 • Change: Tisk startovních lístků - Rozplavba a dráha se tiskne zvlášť na řádky (pro lepší přehlednost)
 • Change: Tisk startovních lístků - Tisk mezičasů podle nastavení závodu / disciplíny
 • Change: Tisk startovních lístků - Roztažení lístku pokud je počet mezičasů disciplíny větší než 16
 • Change: Hlavní menu - přesunuta položka "Nastavení -> Diskvalifikace" do "Číselníky -> Diskvalifikace"
 • Change: Podle pravsel plavání změněn plavecký způsob "Motýl" na "Motýlek"
 • Bugfix: Opraven tisk diplomů na šířku
 • Bugfix: Konstantní šířka sloupce "Výkonnostní třída" u tisku výsledků
 • Bugfix: Export výsledků na web - závodníci se stejným časem mají stejnou pozici umístění
 • Bugfix: Export výsledků na web - Opraveno generování příznaku R (ruční měření) a C (časosběrné zařízení)
 • Bugfix: Import přihlášek z Lenex - opraveno načítání čísel disciplín u přihlášek

Swim Meet Manager 2.1.2

8. prosince 2014
 • New: Nastavení a tisk výkonnostních tříd u výsledků
 • New: Pokročilé možnosti vyřazení nepřijatých závodníků
 • New: Do nastavení disciplíny přsán limit pro maximální počet náhradníků v rozplavbě. Nadbyteční náhradníci jsou při rozlosování odstraněni
 • New: Tisk diplomu pro vybraného závodníka / štafetu (Položka v kontextovém menu u výsledků)
 • New: Tisk "q" (kvalifikován) a "o" (odhlášen) u závodníků postupujících do finále (nastavuje se při losování finále/semifinále)
 • New: Při odstranění přihlášky z finále dojde k nastavení přihlášky na odhlášenou a už se znovu do finále nelosuje
 • Change: Do všech formulářů přsána zkratka klávesová zkratka Escape pro jeho zavření a Enter pro potvrzení akce
 • Change: Bodování Fina 2013 - doplněno bodování štafet
 • Change: Změna kontaktního emailu v programu
 • Change: Upravena patička tisku - přsán kontaktní email
 • Bugfix: Přizpůsobení šířky stránky tisku okrajům tiskárny
 • Bugfix: Kontrola doplavání disciplíny po diskvalifikaci závodníka

Swim Meet Manager 2.1.1

1. prosince 2014
 • New: Do rozlosování přsána klávesová zkratka (Del) pro odstranění přihlášky
 • New: Omezení počtu klubů, závodníků a přihlášek pro demoverzi
 • Change: Seznam rozhodčích se ukládá do závodu (místo konfigurace programu)
 • Change: Zmenšena výška formuláře pro tisk výsledků
 • Change: Položka v menu Export -> Omega -> Výsledky přesunuta do Export -> Web ČSPS -> Export web
 • Change: Tiskne i nepřijaté závodníky (kteří mají alespoň nějakou přihlášku) v tisku přihlášek podle klubů
 • Bugfix: U vlastních tratí opraven problém při délce mezičasu 0 (nastaví se na 50m)
 • Bugfix: Uprava disciplíny - dísciplíny s jiným než normálním rozlosováním se doplňovaly do formuláře chybně (přehozeno rozlosování a postupové kritérium)
 • Bugfix: Opravena chyba při scrolování nad prázdným seznamem
 • Bugfix: Vlastní délka tratě - odstraněn limit 100m na délku tratě a mezičas
 • Bugfix: Záložka výsledky - opravena funkce tlačítek pro zobrazení rekordů / bodových výkonů
 • Bugfix: Opraveno ukládání diskvalifikací se stejným SW
 • Bugfix: Nenačítá z omegy výsledky pro diskvalifikovanou přihlášku
 • Bugfix: Import přihlášek z Lenexu - opraven název elementu ATHLETS
 • Bugfix: Import přihlášek z Lenexu - kontrola kategorie přihlášky a akceptace přihlášek pouze do rozplaveb

Swim Meet Manager 2.1

20. listopadu 2014
 • New: Automatický update po startu programu (možno nastavit v Soubor -> Nastavení)
 • New: Import přihlášek z formátu Lenex (zatím jen z nekomprimovaného souboru .lef)
 • New: Dotaz na uložení závodu před ukončením programu
 • New: Možnost vybrat jméno štafety ze seznamu již existujících
 • New: Přsána tlačítka pro změnu pozice závodníka ve štafetě
 • New: Možnost vybrat půlden u tisku přihlášky do disciplíny, startovní lístky, rozlosování, výsledky
 • New: Tisk délky mezičasu u startovních lístků
 • New: Do kontextového menu v části Přihlášky -> "Přihlášení závodníci", Přihlášky -> "Přihlášky závodníka", Přihlášky -> "Štafety" a Rozlosování -> "Detail rozplavby" přsána možnost tisku konkrétního startovního lístku
 • New: Tisk výsledků - U diskvalifikovaných štafet netiskne mezičasy a tiskne důvod diskvalifikace
 • New: Tisk diplomů - do parametru jméno závodníka přsán zkratka a název klubu
 • Change: Roztažení tisku na šířku stránky u tisku přihlášek, rozlosování, výsledků, výsledků klubů, bodování jednotlivců i družstev
 • Change: Závodníci ve štafetě mohou být z různých klubů
 • Change: Rozplavba a dráha přesunuta u startovního lístku výše
 • Change: Defaultní pozice kurzoru u času nastavena na jednotky minut
 • Change: Tisk i prázdných drah u rozlosování
 • Change: Formulář štafet - závodníci zařazení ve štafetě se nezobrazují ve výběru klubu
 • Change: Tisk startovních lístků - nastaveno defaultní oddělování stránek
 • Change: U výsledné pozice při tisku výsledků klubů tiskne řadovou číslovku (číslo s tečkou)
 • Change: U výsledné pozice při tisku výsledků klubů tiskne pro přihlášku mimo soutěž pouze MS
 • Change: Tlačítko pro odstranění nepřijatých závodníků přesunuto k pravému okraji
 • Bugfix: Při změně klubu závodníka nedojde ke smazání přihlášených disciplín
 • Bugfix: Export přihlášek do Lenex - Atribut shortname u klubu opraven na code
 • Bugfix: Startovní lístky štafet - Doplněna nula do data ročníku narození pro 00 - 09
 • Bugfix: Tisk výsledků - opraven tisk výsledků kategorie podle ročníků (v některých situacích tisklo jen první ročník)
 • Bugfix: Opraveno načítání mezičasů a štafet při vytváření závodu z výsledků
 • Bugfix: Ve výsledcích se netisknou prázdné kategorie

Swim Meet Manager 2.0.4

1. listopadu 2014
 • New: Do tisku výsledků podle klubů přsána možnost tisknout umístění
 • New: Export disciplín, přihlášek a výsledků do formátu LENEX
 • New: Do dialogu pro odstranění nepřijatých závodníků přsána možnost odstranit pouze přihlášky nepřijatých závodníků
 • New: Do kategorie přsáno pole "Tisk podle ročníku narození" - Výsledky pro tuto kategorii tiskne po ročnících (Při tisku podle kategorií)
 • Bugfix: Rozlosování štafet - opraveno rozlosování do disciplín, které mají více věkových kategorií

Swim Meet Manager 2.0.3

28. října 2014
 • New: Přsáno tlačítko pro vyřazení nepřijatých závodníků
 • New: Přsána možnost tisknout náhradníky u rozlosování
 • New: Přsána možnost výběru velikosti papíru pro tisk diplomů
 • New: Do záložky Závod -> Bazén byl přsán způsob měření, ten určuje zda tisknout výsledné časy na desetiny nebo setiny
 • Change: U všech exportů přsány defaultní názvy souborů
 • Bugfix: Prohozena hodnota pro oddělování stránek u tisku (logicky to bylo obráceně)
 • Bugfix: Náhradníci u exportu rozlosování na web přesunuti na konec disciplíny (Omega)
 • Bugfix: Opraveno načítání časů, které nemají uvedené setiny

Swim Meet Manager 2.0.2

26. října 2014
 • New: Import a export diplomů (Nastavení tisku -> Diplomy -> 2 tlačítka v tool baru)
 • New: Tisk přihlášených závodníků podle klubu - přsána možnost tisknout pozici náhradníka (neumí dopočítat pozici podle kategorie, zatím jen celková pozice náhradníka v disciplíně)
 • Change: Upraven formulář pro editaci rekordů štafet
 • Bugfix: Při editaci disciplíny mužů se korektně vyplní formulář disciplíny (nedochází k přepsání špatnými atributy)
 • Bugfix: Opraven export výsledků na web (výsledný čas a mezičasy)
 • Bugfix: Z exportu výsledů na web odstraněni náhradníci
 • Bugfix: Náhradníci u exportu rozlosování na web přesunuti na konec disciplíny (web)

Swim Meet Manager 2.0.1

20. září 2014
 • New: Ošetření licencí
 • New: Export a import programu disciplín
 • Bugfix: Tisk rekordů - Rekordy se tisknou ke správné disciplíně
 • Bugfix: Tisk diplomu (nastavení) - byla přehozena zkratka a celý název kategorie
 • Bugfix: Tisk diplomu - odstraněno dolní odsazení tisku
 • Bugfix: Tisk bodování jednotlivců - opraven tisk obrázků na pozadí hlavní oblasti při tisku do 2 sloupců

Swim Meet Manager 2

14. července 2014
 • New: Nová verze programu